Geld, Kracht & Liefde

Het mysterie van overvloed


Een boek wat mij geïnspireerd heeft is Geld, Kracht en Liefde, geschreven door Sunny Nederhof en Bas Buis. Er blijkt namelijk een direct verband te bestaan tussen de manier waarop men met geld, kracht en liefde omgaat en echtscheidingen, moeizame carrières, hopeloze liefdes, eeuwige geldproblemen, ingestorte economieën, afgewezen worden en zelfs tot de staat van je immuunsysteem.

Strijd of plezier
Gezondheid gaat voor de meeste mensen niet verder dan het NIET hebben van lichamelijke of geestelijke klachten. Gezondheid is een begrip waar je, tot ergernis toe, veel energie in moet steken. De strijd om de klacht te laten verdwijnen, je wordt er moe van en er komt geen eind aan. De vraag is dan of je wel met gezondheid bezig bent. Gezondheid is op alle deelgebieden van het leven geluk, liefde, vitaliteit, innerlijke rijkdom, warmte, waardering en overvloed ervaren. Werken aan je gezondheid kan je niet moe maken alleen maar energieker.

Najagen of omarmen
Geld, kracht en liefde is onuitputtelijk aanwezig. Geld is een ruilmiddel, een directere vorm van energie. Geld is niets anders dan Liefde; een liefdevolle waardering voor elkaars diensten en producten. Geld is een materiële verschijningsvorm die de intentie heeft om jouw behoeftes weer te geven.
Kracht voel je diep van binnen, het is niet te tellen. Ware kracht ontstaat als je ophoudt jezelf af te keuren, stopt om jezelf klein te maken. Als je in je kracht staat voel jij je energiek en sta je open voor iedereen. Er bestaat geen bedreiging meer. Door niets of niemand. Ware kracht is geen macht. Ware kracht komt rechtstreeks vanuit liefde en vanuit vertrouwen. Ware kracht maakt je zichtbaar.
Ware liefde kun je herkennen. Deze liefde straalt uit de ogen. Het is voelbaar bij elke aanraking. Ware liefde heeft de belofte van eerlijkheid in zich, kent geen afkeuring en is altijd vóór iets en niet tegen iets gericht. Mensen die in een staat van liefde verkeren zijn gelukkiger, gezonder en kunnen beter overweg met tegenslagen. Deze mensen jagen niets na. Alle goeds komt op hun pad.

Jagen op je gezondheid
Gezondheid is net als Geld, Kracht en Liefde in overvloed aanwezig? En Jaag je gezondheid na?
Er zijn altijd twee wegen te bewandelen:
Het pad van schaarste en het pad van overvloed.
Het pad van schaarste bewandel je niet alleen. Dit is een pad waar voortdurend interactie is met andere mensen, die samen met jouw het pad bewandelen. Je ervaart veel energie zuigende bemoeienissen en het pad bewandel je als of je te veel gedronken bent. Zigzaggend, naar voren, naar achteren, opzij…. Iedereen heeft een mening en wil je een kant opduwen. Je bent een tuimelaar-clown geworden. De omgeving bepaald. Het pad van schaarste zorgt er voor dat je steeds verder wegloopt van je ware zelf. Dit is het schaarste bewustzijn. Het schaarste bewustzijn ontstaat als gevolg van het zogenaamde ‘gat-in-je-ziel-syndroom.’ We vullen de gaten in ons innerlijk leven met dingen die van buiten jezelf komen en waarbij we als we niet oppassen afgesneden raken van wie we werkelijk zijn.

Het pad van overvloed daarentegen bewandel je alleen. Zodra iemand mee wandelt op jouw pad, doet deze persoon zichzelf te kort. Andersom natuurlijk ook!
Het pad van overvloed start op het moment als je er mee ophoudt met wat er is in het hier en nu te vergelijken met wat je zou willen dat er was. Dan kun je beginnen met genieten van wat er overvloedig aanwezig is.

Stromen
Geld, kracht en Liefde behoren in beweging te zijn. Evenzo geldt dit ook voor je gezondheid. Als je niet oprecht blij bent met de inrichting van je dagelijks leven, dan kun je vasthouden aan wat je hebt en daar op teren. Als je ’s morgens geen zin hebt om op te staan, als je geen echte voldoening meer voelt, als de aanwezigheid van je partner je geen blijdschap schenkt maar alleen geborgenheid, als jij niet (meer) in jezelf gelooft, als jij gebukt gaat onder lichamelijk- of psychische problemen en de uitdagingen niet meer ziet. De stroom is stilgevallen en is dus niet meer in beweging. Stilvallen is je afscheiden, geen gezondheidsverhogende verbindingen meer aan gaan. Je afgesneden voelen van wie je werkelijk bent. Je stelt je niet open voor de wonderbaarlijke stromen die op het pad van overvloed te vinden zijn. Je bewandeld het pad van schaarste.

Gezondheid is op alle deelgebieden van het leven geluk, liefde, vitaliteit, innerlijke rijkdom, warmte, waardering en overvloed ervaren.
We ademen in, gebruiken zuurstof, voeren andere gassen af en ademen weer uit. We ontvangen, we gebruiken en geven het weer door. We maken deel uit van een groter geheel en kunnen niet afgescheiden leven. Stilstand bestaat niet. Energie, stroomt in alle onzichtbare en zichtbare materie! Het is een kringloop van ontvangen, doorgeven en gebruiken. Het is één. Het is een energiecyclus.
Gezondheid maakt deel uit van deze cyclus. Een verbinding aangaan met je gezondheid betekent kunnen ontvangen, doorgeven en gebruiken. Ontvangen gebeurt vanuit Liefde. Gebruiken is stromen, het omzetten in een andere energie en er van genieten. Zonder bang te zijn dat het opraakt. Doorgeven is een daad van liefde en een kwestie van bewuste keuzes maken in je leven. Je pad bewandelen en te luisteren naar de wijze innerlijke stem. Het over de balk gooien is het tegendeel van spiritualiteit en het tegendeel van ware liefde voor jezelf en voor de energie. Geven is jezelf bloot geven en kwetsbaar maken.

Alles wat je denkt, voelt, zegt en doet is een uitwisseling van energie. Het geeft je de keuze om een keuze te maken. Welk pad wens jij te bewandelen. Het pad van tekort of het pad van overvloed? Ga je voor opheffen van je klacht of kies je voor de volle 100% gezondheid? Het laatste vraagt om verantwoording nemen en in actie komen. Het vraagt om helderheid en duidelijkheid. Het vraagt om op ontdekkingstocht te gaan en je comfortzone uit te breiden. De wereld die je ervaart is zo groot als jij wilt dat hij is.

Energie volgt je aandacht
Gedachten zijn krachten, energie volgt de aandacht wat je stelt gebeurd. De geest kan kiezen uit twee creaties. Hij zet zijn aandacht en daarmee de energie (innerlijke kracht) op de klacht en kiest daarmee het pad van te kort. Of geeft zijn gezondheid de aandacht en kiest de weg van overvloed. Deze weg leidt nergens naar toe. Deze weg gaat al uit van overvloed. Nu, morgen en in de toekomst. Het is het pad van je ware zelf. Het pad van creëren. Creatief zijn voor jouw gezonde creatie.
Er is geen ‘zielig zijn’, geen ontkenning, geen vasthouden van, geen achterna gejaag van iets, geen passiviteit. Er is acceptatie, geen berusting. Accepteren waar je staat om vervolgens in actie te komen en tijd nemen. Je aandacht vestigen op gezond worden. En weet dat alles wat je aandacht geeft kan groeien.
Het principe om tegen iets te zijn verbreekt het contact met de positieve levensstroom en ergens vóór zijn brengt je in contact met die stroom en zorgt dat je er een deel van bent. Dit werkt bij iedereen en er zijn geen uitzonderingen.

 

Het leven is een donsveertje…..hoe harder je achter het veertje aanholt en hoe meer tumult je maakt, deze te harder zal het veertje zich van je af bewegen. Tot je op een dag besluit om het anders te doen. Je gaat in de richting van het veertje, ontspannen, vanuit vertrouwen. Je steekt rustig je hand uit en het veertje nestelt zich in je handpalm.

Kleine deuren leiden soms tot grote ruimtes en elke grote tocht begint met één stap!