Klachtenreglement

Ondanks mijn streven om de behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen kan het gebeuren dat je ontevreden bent. Heb je een klacht over de behandeling of ben je ontevreden over de manier van omgang, dan is het goed om dat kenbaar te maken. Voor jezelf, voor de andere cliënten en voor de kwaliteit van de praktijk. Hoe gaat het melden van een klacht in zijn werk:

1ste stap: Eerst samen in gesprek
Je maakt telefonisch een afspraak. In het daarop volgend persoonlijk gesprek kun je de klacht aan mij kenbaar maken. Mocht je het moeilijk vinden om het probleem in een gesprek aan de orde te stellen, dan kun je iemand meenemen, bijvoorbeeld een familielid of iemand die je vertrouwt.

2de stap: Quasir
Mocht blijken dat het gesprek geen oplossing bied dan kun je gratis gebruik maken van een onafhankelijke klachtenfunctionaris van quasir
(https://quasir.nl/klachtenbehandeling/klacht-doorsturen).

3de stap: Stichting Zorggeschil
Wanneer bemiddeling door de klachtenfunctionaris niet leidt tot een oplossing dan zal de klachtenfunctionaris je wijzen op de mogelijkheid om het geschil voor te leggen aan de Geschilleninstantie Zorggeschil. Dit kan alleen na het doorlopen van het eerste traject en na het oordeel van de zorgaanbieder (https://zorggeschil.nl/melding). De geschilleninstantie Zorggeschil is gemachtigd om bindende adviezen uit te brengen om zo tot een schikking tussen jou en mij te komen. Meer informatie vind je via de website van Zorggeschil – https://zorggeschil.nl