Coaching

Oplossingsgerichte Coaching
Wat we samen gaan doen is gericht en op een besluitvaardige wijze oplossingen vinden voor het achterliggende probleem. Tevens ga je ontdekken dat een klacht of ongemak ook gezien kan worden als een uitdaging die aan je vraagt of je bereid bent een verandering toe te staan in je manier van leven.

Anders maar dan anders
Gezondheidscoaching gaat bij mij niet alleen om techniekjes die we toe gaan passen. Het is een samengaan van energetische- oosterse- en westerse zienswijzen over wat het lichaam je te vertellen heeft. 

Coaching staat op zichzelf en loopt als een rode draad door alle behandelvormen heen. Het heeft een inspirerend, stimulerend, ondersteunend en oplossingsgericht einddoel voor ogen.

Image

Meer weten? Neem contact op!

Contact Opnemen