Privacyreglement

Dit is het privacyreglement van de praktijk De Verbinding Natuurgeneeskunde, nader te noemen Praktijk De Verbinding. In deze verklaring informeer ik u hoe er omgegaan wordt met de persoonsgegevens die via deze website verkregen worden.

Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet er op toe dat de persoonsgegevens zorgvuldig worden gebruikt en beveiligd en dat uw privacy ook in de toekomst gewaarborgd blijft. Zie voor meer informatie www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Praktijk De Verbinding respecteert de privacy van alle cliënten en gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u mij verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Ik gebruik uw gegevens voornamelijk om onze dienstverlening zo soepel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.

Cookies
De website www.deverbinding.coach maakt gebruik van twee soorten cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden.

Functionele cookies:
Deze cookies zijn essentieel voor de werking van deze website en worden automatisch verwijderd bij het afsluiten van de browser.

Google Analytics
Zijn cookies die gegevens verzamelen, bijvoorbeeld welke pagina’s u op de website bezoekt. Conform de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens is ‘gegevens delen’ uitgezet. Dit betekent dat Google de informatie niet voor andere doeleinden mag gebruiken. De gegevens worden 26 maanden bewaard vanaf uw laatste activiteit op de website. Praktijk De Verbinding gebruikt Google Analytics ook voor het gebruik van Mailchimp, een emailmarketing tool om de nieuwsbrief te kunnen maken en te verzenden.

Op www.deverbinding.coach heeft u de keuze om cookies te accepteren of niet te accepteren. In beide gevallen kunt u de website bezoeken. Wanneer u geen cookies accepteert kan het zijn dat de website niet volledig zal functioneren.

Contactformulier
Als u contact zoekt via het contactformulier, dan worden er een aantal gegevens gevraagd. In het systeem wordt tenminste opgeslagen: uw naam, uw mailadres, uw telefoonnummer, het onderwerp dat u invult en de vraag die u stelt. Deze gegevens worden gebruikt om (persoonlijk) met u te kunnen communiceren. Deze informatie wordt niet voor andere doeleinden gebruikt.

Aanmelding agenda-activiteiten
Als u zich aanmeld voor een activiteit dan worden er naar een aantal gegevens gevraagd. Deze gegevens worden opgeslagen en gebruikt om de inschrijving te bevestigen en u van verdere informatie te voorzien wat betreft de activiteit van inschrijving. Mocht u een vinkje geplaatst hebben om de nieuwsbrief te ontvangen dan zullen de noodzakelijke gegevens opgeslagen worden in Mailchimp. Meer informatie vindt u onder Nieuwsbrief.

Nieuwsbrief
Op de homepagina kunt u zich inschrijven voor de nieuwsbrief. Voor het persoonlijk maken en het toezenden van de nieuwsbrief heb ik uw volledige naam en mailadres nodig. U ontvangt MAXIMAAL 8 nieuwsbrieven per jaar. U kunt zich uitschrijven via een link onderaan de nieuwsbrief. U wordt dan definitief uit het verzendbestand verwijderd.

In het kort:
Verzamelde gegevens
In bepaalde gevallen kan u, voor het gebruik van specifieke diensten op deze website, worden gevraagd om enkele persoonsgegevens in te voeren.
Deze gegevens gebruik ik voor de volgende doeleinden:

 • het leveren van informatie en het (elektronisch) beantwoorden van uw vragen;
 • het berekenen, vastleggen en innen van de vergoeding voor de activiteiten (met inbegrip van het in handen van derden stellen van vorderingen);
 • het behandelen van geschillen;
 • het doen uitoefenen van accountantscontrole;
 • het verrichten van wetenschappelijk of statistisch onderzoek;
 • verstrekking van gegevens aan derden – zoals gastdocenten – op basis van wettelijke of contractuele verplichtingen.

Verstrekking van persoonlijke gegevens aan derden
De persoonsgegevens zullen door mij alleen worden verstrekt aan:

 • degenen die rechtstreeks betrokken zijn bij de praktijk;
 • onderzoekers (als bedoeld in artikel 7:458 van het Burgerlijk Wetboek);
 • gastdocenten, voor zover de gegevensverstrekking noodzakelijk is;
 • derden die zijn belast met het innen van vorderingen, voor zover de gegevensverstrekking daarvoor noodzakelijk is en geen medische gegevens betreft;
 • anderen, indien:
 • u uw ondubbelzinnige toestemming heeft verleend voor de gegevensverwerking, of
 • de gegevensverwerking noodzakelijk is vanwege een vitaal belang van u (bijvoorbeeld een dringende medische noodzaak).

Hyperlinks en verwijzingen
Het is mogelijk dat u op de website hyperlinks en verwijzingen naar andere websites tegen komt. Het privacybeleid van Praktijk De Verbinding is niet van toepassing op deze websites. Praktijk De Verbinding is dan ook niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de manier waarop zij met uw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd de privacyregels van deze websites.

Vragen
Praktijk De Verbinding helpt u graag verder als u vragen of opmerkingen heeft naar aanleiding van de privacyverklaring en AVG. Mail naar info@deverbinding.coach of bezoek de contactpagina voor andere contactmogelijkheden.

Wijziging privacybeleid
Nieuwe ontwikkelingen kunnen zorgen voor aanpassingen in het reglement. Ik adviseer u dan ook om het privacyreglement regelmatig te raadplegen, in ieder geval voordat u persoonsgegevens aan mij verstrekt.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 20 juni 2018.